Radiostyrte modellfly, modellhelikopter, modellbiler og modellbåter

Ditt første radiostyrte fly?

Noen har kanskje fortalt deg at du trenger en instruktør for å lære deg å fly radiostyrte fly, men det trenger du ikke! De fleste som lærer seg å fly lærer det helt på egenhånd. Du trenger ikke en instruktør hvis du velger det rette flyet å begynne med. Det finnes mange nybegynner fly, det er vanligvis elektriske glidere og parkflygere.

Tips du kan trenge for å fly for første gang

Velg et stort åpent område for din første flytur. Pass på at det er lite eller ingen vind. Ikke fly i områder med trafikk eller høyspent ledninger.

Hvis du skal kaste flyet i gang er det viktig å kaste rett frem. Ikke oppover eller skrått nedover. Styrken på kastet er avhengig av flyets vekt. Flyet bør kastes mot vindretningen.

Hvis du skal ta av fra bakken så vær sikker på at underlaget er flatt uten hindringer. Asfalt og betong underlag fungerer bra. Når flyet forlater bakken så bruk god tid på stigningen. Prøver du å fly for mye oppover vil flyet miste fart og ”stalle” (stalling er når flyet har så liten fart at det ikke klarer å fly lenger)

Ikke prøv å svinge før flyet er høyt oppe. La flyet stige i store sirkler.

Øv på rolige svinger høyt oppe i lufta før du prøver å lande. Man kan prøvelande høyt oppe så du finner ut av flyets stalling fart. Hvis flyet ”staller” så senker du nesa på flyet slik at farten kommer tilbake.

Når flyet flyr rett i mot deg kan det være lurt å vri kroppen litt sånn at det er lettere å vite hva som er høyre og venstre for flyet.

Ikke prøv å lande på et spesifikt sted. Unngå svinger når flyet er rett over bakken. La bare flyet gli rett frem. Når flyet treffer bakken er det lurt å ha motoren av slik at propellen ikke blir skadet. Flyet bør landes mot vinden. Jo større området du har å fly på, jo større er sjansen for at det kommer til å bli en suksessfull første flygning. Lykke til!